REGULAMIN


REGULAMIN OTWARTYCH MISTRZOSTW POLSKI W INLAND  SKIMBOARDINGU

DAKINE POLISH SKIMBOARDING OPEN 2017

 • Miejsce, data i nazwa imprezy:

Nazwa:
Otwarte Mistrzostwa Polski w Inland Skimboardingu / DaKine Polish Skimboarding Open 2016

Miejsce: Gdańsk, Potok Jelitkowski (wejście na plażę nr 66)

Data: 4-5.08.2017 r.

 • Cel imprezy:
  - Popularyzacja wśród mieszkańców gdańska oraz turystów skimboardingu jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu.
  - Promocja plaży dzielnicy Jelitkowo jako miejsca spotkań i treningów amatorów skimboardingu oraz promowanie Gdańska jako miasta przyjaznego młodzieży.
  - Wyłonienie najlepszego zawodnika i przyznanie mu tytułu Mistrza Polski w Inland Skimboardingu.

REGULAMIN: 

 1. Zawody rozgrywane są w formie amatorskich, zawodów skimboardingowych. 
 2. Zawody odbywają się w konkurencji flatland/inland.
 3. Zgłoszenia zawodników odbywają się mailowo, za pośrednictwem strony www.psopen.com (przed zawodami) oraz pisemnie w dniu zawodów.
 4. Zawody rozgrywane będą w formule OPEN systemem Pucharowym (kwalifikacje, faza finałowa). 
 5. Oceniane będą tricki wykonane w miejscu trwania zawodów i polu widzenia sędziów. 
 6. W sprawach spornych decyzja ostateczna zawsze należy do organizatora. 
 7. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne wypadki lub uszkodzenie ciała oraz jakiekolwiek straty, kradzieże lub szkody w mieniu - startujących i gości powstałe z jakiejkolwiek przyczyny, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach.
 8. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.
 9. W zawodach nie mogą uczestniczyć osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 10. Wszyscy uczestnicy imprezy zobowiązani są do zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób i przestrzegania postanowień regulaminu jak również stosowanie się do zaleceń organizatora.
 11. Osoby przebywające na terenie imprezy, jak również zawodnicy, mogą być utrwaleni na materiałach fotograficznych i filmowych.
 12. Na terenie imprezy, jak i na całej plaży, obowiązuje zakaz spożywania alkoholu.
 13. Po podpisaniu przez zawodnika listy startowej uznaje się iż zawodnik zapoznał się z regulaminem i zgadza się na jego warunki.